Stravování po podzimních prázdninách

Stravování po podzimních prázdninách bude probíhat následovně...

Stravování po podzimních prázdninách

Stravování po podzimních prázdninách bude probíhat následovně :


2. a 3. 11. nouzový režim - zaměstnanci, cizí strávníci - mají přihlášeno, musí si upravovat sami,
- žáci, kteří si oběd přihlásí přes internet nebo telefonicky


Od 4.11. normální režim - pokud vláda nerozhodne jinak
Vzhledem k prozatímním informacím jsou děti odhlášené na celý týden tj. do 6.11., v případě, že půjdou 4.11., budou zpět přihlášené.
Celý týden budeme vařit jeden pokrm.