Informace pro strávníky, rodiče a pedagogické pracovníky ke změnám ve školním stravování

V letošním školním roce jsme jistě všichni zaznamenali, že se zařízení pro školní stravování snaží uplatňovat pravidla Nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke spotřebnímu ...

Informace pro strávníky, rodiče a pedagogické pracovníky ke změnám ve školním stravování