O škole

Podmínky vzdělávací činnosti na 34.ZŠ jsou na velmi dobré úrovni. O práci učitelů svědčí úspěchy žáků v různých soutěžích. Také výsledky rozmisťovacího řízení jsou dokladem kvalitní pedagogické práce.

Žáci mají k dispozici na 34. základní škole kromě moderně vybavených kmenových tříd rovněž 2 počítačové učebny a celou řadu odborných pracoven pro výuku cizích jazyků, fyziky, chemie, přírodopisu, hudební výchovy. Všechny učebny jsou vybaveny výpočetní technikou, některé i nejmodernější didaktickou technikou včetně dataprojektorů a interaktivních tabulí SmartBoard a 3M. K dispozici mají rovněž keramickou dílnu, herny ŠD, kompletně vybavenou dílnu, školní kuchyňku, klubovnu ŠK, 2 tělocvičny, 4 hřiště s umělým povrchem a školní zahradu.