Výuka od příštího týdne na 2. stupni

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, v souvislosti s opatřením Vlády ČR bude výuka od příštího týdne na 2. stupni probíhat takto:

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

v souvislosti s opatřením Vlády ČR bude výuka od příštího týdne na 2. stupni probíhat takto:


V týdnu od 12. do 16. 10. 2020 bude prezenční výuka probíhat ve třídách 6.A, 7.A, 7.C, 8.A a 9.A. Ostatní třídy 2. stupně se budou vzdělávat distančně.
V týdnu od 19. do 23. 10. 2020 bude prezenční výuka probíhat ve třídách 6.B, 7.B, 8.B a 9.B. Zbývající třídy přejdou na výuku distanční.


Bližší informace k distanční výuce obdržíte e-mailem od třídních učitelů, žáci od jednotlivých vyučujících.
Školní klub nebude v následujících dvou týdnech v provozu.
Žáci, u kterých bude probíhat distanční výuka, budou mít na příslušný týden automaticky odhlášeny obědy. Pokud by se v tomto období chtěli ve školní jídelně stravovat, je nutné kontaktovat vedoucí ŠJ pí Votavovou.


Podzimní prázdniny jsou prodlouženy o 2 dny a proběhnou v týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020.

Výuka na 1. stupni, včetně provozu školní družiny zůstává ve stávajícím rozsahu.

Aktuální informace k současné situaci:

Leták e-rouška

info e-rouška

Opatření MŠMT

Mgr. Bc. Jiří Rymeš
ředitel školy