INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 4. 1. 2021

Od 4. 1. 2021 se v povinné prezenční výuce vzdělávají pouze žáci 1. a 2. tříd. Ostatní žáci se vzdělávají povinně distančním způsobem. Výuka 1. a 2. tříd bude probíhat dle běžného rozvrhu v homogenních skupinách. Nebude vyučován zpěv...

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 4. 1. 2021


Od 4. 1. 2021 se v povinné prezenční výuce vzdělávají pouze žáci 1. a 2. tříd. Ostatní žáci se vzdělávají povinně distančním způsobem.

Výuka 1. a 2. tříd bude probíhat dle běžného rozvrhu v homogenních skupinách. Nebude vyučován zpěv, tělesná výchova a sportovní hry. Po celou dobu pobytu ve škole mají žáci povinnost nosit roušky. Dle možností bude zařazován pobyt na čerstvém vzduchu a probíhat pravidelné větrání učeben.

Výuka ostatních tříd dle rozvrhu distanční výuky v MS Teams. Bližší informace předají třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů. Distanční výuka je povinná.


Provoz školní družiny pouze pro přihlášené žáky 1. a 2. tříd dle běžných provozních hodin v homogenních skupinách.
Školní klub nebude v provozu.

Ve školní jídelně se od 4. 1. 2021 mohou prezenčně stravovat pouze žáci 1. a 2. tříd. Ostatní žáci, kteří se vzdělávají distančně, si mohou obědy vyzvedávat do jídlonosičů. Všichni žáci v distanční výuce mají obědy automaticky odhlášeny a v případě zájmu si musí oběd přihlásit.

Individuální konzultace pro žáky na distanční výuce jsou umožněny stejně jako v předchozím období. Konzultace musí být předem dohodnuta s příslušným pedagogem.

 

INFORMACE MŠMT K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021