Exkurze v NTM Plasy

15. 9. 2020 připravila škola pro žáky osmého ročníku exkurzi do NTM – Centra stavitelského dědictví v Plasích. Díky podpoře města Plzně z grantu pro technické vzdělávání mohli žáci...

15. 9. 2020 připravila škola pro žáky osmého ročníku exkurzi do NTM – Centra stavitelského dědictví v Plasích.
Díky podpoře města Plzně z grantu pro technické vzdělávání mohli žáci v rámci tří programů muzejní pedagogiky projít cestu stavbou domu od základů až po střechu a nahlédnout do stavitelství od středověku až do minulého století. Poslední patro muzea představilo poslední generaci našich architektů.
V doprovodu lektorů prošli žáci nejen většinu zajímavých expozic muzea, vyslechli poutavá vyprávění, ale také soutěžili, zkoumali, rozmýšleli a stavěli u zadaných úkolů.
Většinu žáků zaujala také řemeslná dílna. Každý si vytvořil výrobek ze dřeva, který si odnesl na památku domů.

NTM-Plasy

NTM-Plasy

NTM-Plasy

 NTM-Plasy

NTM-Plasy

NTM-Plasy