Zájmová činnost 1.stupně

Seznamte se s nabídkou kroužků pro 1.stupeň...

Nabídka kroužků

Vzor platby kroužků na 1.stupni:

č.účtu: 4833710267   kód banky: 0100
variabilní symbol: 434
konstantní symbol: 308
specifický symbol: datum narození dítěte
zpráva pro příjemce: Příjmení žáka, třída, název kroužku
 

Platba kroužků na 2. pololetí 2019/20 proběhne  do 31. 1. 2020: